AZ ÓZON TULAJDONSÁGAI


Az ózon (O3) jellegzetes maró szagú gáz, így kisebb koncentrációban is könnyen kimutatható. Az ózon egy háromatomos instabil oxigénmolekula (O3) negatív elektromos töltéssel. Felezési ideje rövid, kb. 30 perc, majd visszaváltozik oxigén molekulává (O2). Az ózonmolekulák nagyon tiszta és erős oxidáló gázt képeznek, vegyszermentes fertőtlenítésű hatással bírnak, így környezetkímélőek. Az ózon az egyik leghatékonyabb fertőtlenítőszer. A fertőtlenítés akkor a leghatásosabb, amikor a koncetráció eléri a 3-4 μg/dm3 értéket. Az ózon fertőtlenítő hatása 50-szer hatékonyabb és 3000-szer gyorsabb, mint a klóré. Az ózon molekulák oxigénből keletkeznek, melyeket ózongenerátor hoz létre. Az oxidáció következtében lebomlanak a szagot okozó vírusok és baktériumok, egyéb szerves anyagok. A gép által előállított ózon megszünteti a szagokat, mint pl. dohányfüst, étel, vegyszer, kiírtja a dohszagot, penészgombát, spórákat, atkákat, elpusztítja a szag forrását is. Felezési ideje kb. 30 perc, 2 óra elteltével az eredeti koncentrációjának a 6%-a marad meg. A szobákat ózonnal való tisztítás után legalább 30 percig szellőztetni kell, ezen idő után biztonságosan használatba lehet venni.

Minél nagyobb a koncentráció, az ózon molekulák annál gyorsabban esnek szét. Ezt a koncentráció szintet megemelni több ózon generátor együttes használatával lehet. Az ózon mérgező és halálos légkört állít elő, ezért kizárólag szakemberek használhatják, akik megismerkedtek az ózonhoz tartozó szakirodalommal. Professzionális alkalmazások megkövetelik, hogy használat közben az ózon koncentrációja 0,01ppm és 3ppm között legyen. Így a helyiség fertőtlenítése kb. 1/2 óra. A koncentráció szint, amikor a fertőtlenítés és az atkák, gombák pusztítása elkezdődik: 1g ózon/10m3 © Lincos Kft. A KL-14e ózongenerátor 14g ózont képes előállítani 1 óra alatt, így egy 100-140m3 légterű helyiséget 40-50 perc alatt képes megtisztítani.

Mint már említettem, minden anyag mérgező, pusztán annak mennyisége határozza meg, hogy azzá válik-e vagy sem.

  • Az Ózon (O3) a légkörünk peremén (sztratoszféra) jótékony hatással van a földi életre, hiszen megszűri az UV sugarakat. Tehát véd.
  • Mesterséges körülmények között előállítva (ózongenerátor) és használva, környezet kímélően állíthatjuk az emberek szolgálatába.
    Fertőtlenítés, szagok megszüntetése stb.

Egy kissé részletesebb ismeretanyag, amennyiben mélyebben meg kívánja ismerni az ózon tulajdonságait, keletkezését.

Sztratoszféra

Az alsó sztratoszféra hőmérséklete azonos a troposzféráéval. A sztratoszféra kb. 50 km-es magasságig fogja körül a Földet. Ennek egyik rétege az ozonoszféra. Az ozonoszféra (20-30 km-es magasság) jelentősége abban áll, hogy ebben a rétegben képződik az ózon, amely a Napból érkező UV sugarak jelentős részét elnyeli. A sztratoszférában az ózon képződése és bomlása ugyanakkor játszódik le. Ózon képződik, amikor a napsugárzás felbontja az oxigén molekulát (O2) két oxigén atomra (O). Ezután az egyik szabad oxigén atom kölcsönhatásba lép egy másik oxigén molekulával, és létrehozza az ózont (O3). Az ózon napfény hatására felbomlik oxigén atomokra (O) és oxigén molekulákra (O2). Az oxigén atom ezután kölcsönhatásba lép másik ózon molekulával és kettő oxigén molekulát hoz létre. Ez a természetes körfolyamata az ózon keletkezésének és lebomlásának. A két folyamat normális esetben egyensúlyban van. Az emberi tevékenységnek köszönhetően azonban nagy mennyiségű klorid és bromid tartalmú vegyület kerül a sztratoszférába. A halogénezett szénhidrogének (CFC-k) nagyon stabilak a troposzférában és így képesek elérni a sztratoszférát. A sztratoszférában az UV sugárzás hatására felbomlanak erősen reagens klorid gyökökre, amelyek bontják az ózont.

Fotokémiai (Los Angeles-típusú) szmog

Ez a típus a forgalmas nagyvárosokra jellemző, (pl. Budapest) de a londoni szmogtól eltérően nem télen, hanem nyáron, napsütéses időben, nagy gépkocsiforgalom esetén erőteljes. A fotokémiai szmog 25-35°C hőmérséklet, alacsony páratartalom és alacsony szélsebesség esetén jön létre. A jelenség kialakulásáért a gépkocsimotorokból származó nitrogén-oxidok, a szén-monoxid (CO) és a különböző szénhidrogének tehetők felelőssé. A napsütés hatására előbb ózon, majd a fenti vegyületekből reaktív szerves gyökök, végül peroxi-alkil-nitrátok keletkezhetnek. A fotokémiai szmog erősen izgatja a nyálkahártyát, az ózon pedig károsítja a növények leveleit. Ilyen típusú szmogot először 1985-ben észleltek Magyarországon.

A képen egyszerűen leírva a következő folyamat látható:
A gépkocsi motorjaiból távozó nitrogén-dioxidok a napsütés hatására nitrogén-oxid molekulára és oxigén atomra bomlanak. A levegőben lévő oxigén molekula (O2) és a nap hatására a nitrogén-dioxidból keletkező oxigén atom egyesülnek és kialakul az ózon (O3).
O2+O = O3. Ez egy instabil molekula. A földi ózon (O3) bizony káros az élőlényekre, emberre, növényre, állatra egyaránt. Ezért kerüljék nyáron a nagy gépkocsi forgalmú helyeket.

Azonban az ózongenerátorunkkal ellenőrzött, kontrolált körülmények között állítjuk elő az ózont (O3) és használjuk ki a fertőtlenítő, oxidáló jótékony hatását.

Az ózon (O3) molekulák felezési ideje rendkívül rövid, 30 perc alatt feleződik, tehát visszaalakul oxigénné (O2). Ebből fakad a természetes és 100 %-os környezetkímélő hatása. A helyiség 30 perces szellőztetése után már használatba vehető, hiszen a felezési idővel, valamint az instabil ózonmolekulák nagymértékű felhígulásával, szabadtérbe történő távozásával teljesen normális, az ember számára ideális levegő keletkezik.